Asystent prawny

MARTIN ZOUBEK

języki

czeski

angielski

biografia

Martin Zoubek jest asystentem prawnym w naszej kancelarii od sierpnia 2023 roku. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze rozpoczął w 2022 roku.

W kancelarii zajmuje się przede wszystkim analizami prawnymi z różnych dziedzin prawa, rewizją umów oraz przygotowaniem podstawowych wniosków prawnych.

W przyszłości zamierza się skupić na prawie handlowym oraz prawie własności intelektualnej.