MGR. ROBERT STRÖBINGER

Partner

Kontakt:
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– nemecký
– anglický

Špecializácia:
– právo obchodných korporácií
– právo týkajúce sa nehnuteľností a nájmov
– právo duševného vlastníctva
– záväzkové právo
– procesné právo
– nekalá súťaž

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Absolvoval viacero zahraničných stáží. Činný v advokácii od roku 2010, a to v advokátskych kanceláriách so zameraním na nemecky hovoriacu klientelu. Zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

PARTNERI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner