JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ

Partner

Kontakt:
mayerova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký
– poľský

Špecializácia:
– právo obchodných korporácií
– fúzie a akvizície, cezhraničné fúzie
– bankové právo
– finančné právo
– due-diligence projekty
– pracovné právo

Je absolventkou magisterského štúdia v študijnom odbore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Podnikové hospodárstvo na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity. V advokácii činná od roku 2010, a to v advokátskych kanceláriách so zameraním na anglicky a nemecky hovoriacu klientelu. Zapísaná ako advokátka v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

PARTNERI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner