Skončenie nájmu nebytového priestoru, dojednaného na dobu určitú (prenajímateľom)

17. 01. 2023 | Mgr. ALEXANDRA MAGYAROVÁ | Zmluvné právo Riešenie sporov