Právna asistentka

KRISTÍNA NAGYOVÁ

jazyky

slovenský

český

anglický

francúzsky

biografia

Kristína Nagyová pôsobí od augusta 2023 na pozícií právnej asistentky v našej advokátskej kancelárii. Od roku 2022 je študentkou Právnickej fakulty Karlovej Univerzity, pričom predtým absolvovala francúzske bilingválne gymnázium, vďaka čomu má pokročilú úroveň francúzštiny. Vie však pracovať aj v angličtine a slovenčine.

V rámci svojej prípravy na právnu prax pomáha v kancelárii s  právnymi podaniami a právnymi rešeršami.

V budúcnosti by sa rada venovala občianskemu a pracovnému právu, rovnako ako aj AI právu.