Založení společnosti s ručením omezeným v Německu

23. 12. 2022 | JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M. | Korporátní právo

Článek Vojtěcha Lovětínského se zabývá procesem založení společnosti s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nejčastěji se zkratkou GmbH) ve Spolkové republice Německo. A to proto, že podnikatelé, kteří jsou úspěšní na domácím trhu, často zakládají své pobočky nebo dceřiné společnosti, zejména ve formě společností s ručením omezeným právě v Německu.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/zalozeni-spolecnosti-srucenim-omezenym-v-nemecku-115655.html

Další publikace