Uložení trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel v zahraničí

18. 06. 2021 | Mgr. MICHAL HAŠAN | Řešení sporů

Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel je jedním z možných trestů, které můžou české správní orgány, případně i soudy, uložit řidiči motorového vozidla za přestupek nebo trestný čin spáchaný na území České republiky. Michal Hašan se ve svém článku zabývá odlišnostmi a důsledky situace, kdy se držitel řidičského oprávnění vydaného v České republice dopustí daného protiprávního jednání v zahraničí a obdobný trest mu tak může být uložen rámci správního či trestního řízení vedeného před příslušnými zahraničními orgány.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/ulozeni-trestu-zakazu-cinnosti-spocivajiciho-v-zakazu-rizeni-motorovych-vozidel-v-zahranici-113107.html?hash=$2y$10$S2SDlVw4xhEy0J9TuU/jF.8ThDuT36YbZc2afHmPndaVLteCMcnzq

Další publikace

Štítky