Stravenkový paušál (peněžitý příspěvek na stravování) – právní a daňové aspekty

25. 02. 2021 | JUDr. Ing. EVA MAYEROVÁ | Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D. | Finanční a daňové právo Pracovní právo

Vojtěch Kadlubiec a Eva Mayerová ve svém článku pojednávají o daňovém zvýhodnění peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců označovaného rovněž jako „stravenkový paušál“. Právní úprava předmětného zvýhodnění, implementovaná do zákona o daních z příjmů k 01.01.2021 daňovým balíčkem, zatím přináší mnoho zásadních otázek a problematických momentů. Těm se autoři v článku věnují spolu s představením mechanismu zvýhodnění paušálu, tj. jeho osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnance a zahrnutí do daňově uznatelných výdajů na straně zaměstnavatele.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/stravenkovy-pausal-penezity-prispevek-na-stravovani-pravni-a-danove-aspekty-112639.html

Další publikace