Spor mezi zaměstnancem a jej zastupujícím advokátem o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru?

26. 05. 2022 | Mgr. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D. | Pracovní právo

Vojtěch Kadlubiec ve svém článku popisuje zajímavý právní spor řešený Nejvyšším soudem, v němž proti sobě stál propuštěný zaměstnanec a jeho dřívější právní zástupce – advokát, jenž nepodal v zákonné dvouměsíční lhůtě k soudu žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, které zaměstnanci doručil zaměstnavatel. Z hlediska řešených rozhodných otázek spor nápadně připomínal soudní při mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, ovšem na straně žalovaného zde stál zmíněný advokát, jehož povinnost nahradit propuštěnému zaměstnanci způsobenou škodu soud řešil.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/spor-mezi-zamestnancem-a-jej-zastupujicim-advokatem-o-neplatnost-okamziteho-zruseni-pracovniho-pomeru-114671.html

Další publikace

Štítky