Regulace PPC reklamy v tuzemsku a zahraničí v kontextu nekalé soutěže

01. 01. 2021 | JUDr. MONIKA SLEZÁKOVÁ | JUDr. Ing. MICHAL KUNA | Soutěžní právo Právo IP / IT

S neustále narůstající rolí internetu na trzích s nejrůznějšími typy zboží a služeb je přirozeně spojen i výskyt nekalosoutěžního jednání jednotlivých soutěžitelů inzerujících své produkty v online prostředí. Článek Moniky Slezákové a Michala Kuny se věnuje regulaci Pay-per-Click (PPC) reklamy z kontextu nekalé soutěže, a to zejména prizmatem lokální i zahraniční judikatury.

Více informací na: https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2021_E1_web.pdf od strany 110

Další publikace