Náhrada nemajetkové újmy při pracovním úrazu ve světle aktuálního nálezu ÚS

15. 03. 2022 | Mgr. PETR VRBKA | Pracovní právo