Je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele?

28. 04. 2022 | Mgr. PAVEL SVOBODA | Pracovní právo

Pavel Svoboda v tomto článku rozebírá nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, kde se soud zabýval výkladem ustanovení § 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v kontextu otázky, zda je škodu způsobenou zaměstnancem při výkonu práce pro zaměstnavatele třetí osobě, v daném případě zákazníkovi zaměstnavatele, povinen nahradit napřímo také zaměstnanec, případně zda je povinným subjektem vůči zákazníkovi výhradně zaměstnavatel.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/je-zamestnanec-povinen-nahradit-zakaznikovi-zamestnavatele-skodu-kterou-mu-zpusobil-pri-vykonu-prace-pro-zamestnavatele-114527.html

Další publikace

Štítky