Jak správně na „jmenování“ nového zaměstnance v soukromém sektoru

18. 11. 2022 | Mgr. PETR VRBKA | Pracovní právo

Článek se prakticky zabírá problematikou odvolání z vedoucího pracovního místa / vzdání se tohoto místa v soukromém sektoru s ohledem na výkladové nejasnosti, které ze zkušenosti autora článku tento institut zpravidla v praxi zaměstnavatelů přináší. Cílem je poskytnutí jasného a stručného návodu jak s vedoucím zaměstnancem platně sjednat odvolání z vedoucího pracovního místa / vzdání se tohoto místa.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-spravne-na-jmenovani-noveho-zamestnance-v-soukromem-sektoru-115455.html

Další publikace

Štítky