Budou mít členové statutárního orgánu nárok na odměnu po 1. 1. 2021, když nebudou mít smlouvu o výkonu funkce či manažerskou smlouvu schválenou valnou hromadou?

01. 03. 2020 | JUDr. Ing. EVA MAYEROVÁ | Mgr. PETR VRBKA | Korporátní právo

Změny v oblasti schvalování smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů, které od 01.01.2021 přinesla novela zákona o obchodních korporacích, ve vztahu k odměňování členů statutárních orgánů obchodních korporací, detailně rozebírá článek Petra Vrbky a Evy Mayerové.

Více informací na: https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2020_E3-4_web.pdf – od strany 41

Další publikace