Vybrané aspekty smluv o obchodní spolupráci s influencery na sociálních sítích

12. 05. 2021 | Mgr. FREDERIK TEKELY | Smluvní právo Řešení sporů

Smlouvy podnikatelů o reklamní spolupráci s influencery představují v současnosti významný marketingový nástroj, který dokáže pozdvihnout povědomí o produktech podnikatelů a následně i jejich úspěšnost na trhu. Při uzavírání těchto smluv třeba však myslet i na rizika, které vyplývají z téhle spolupráce pro jednu i druhou stranu. Na vybrané právní aspekty „influencerských smluv“, jako je odpovědnost za reklamu, licencování a rozhodné právo či mezinárodní příslušnost se podíval ve svém článku Frederik Tekely.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-smluv-o-obchodni-spolupraci-s-influencery-na-socialnich-sitich-112969.html?mail

Další publikace