Ukončení jednání o uzavření smlouvy z důvodu lepší nabídky a náhrada škody

18. 12. 2020 | JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M. | Řešení sporů Smluvní právo

Strany často v rámci vyjednávání o smlouvě zvažují i konkurenční nabídky. Článek Vojtěcha Lovětínského se zaměřuje na praktickou otázku, zda lze požadovat náhradu škody vůči druhé straně v rámci předsmluvní odpovědnosti v případě, kdy druhá strana ukončila jednání o smlouvě právě z důvodu upřednostnění lepší nabídky.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/ukonceni-jednani-o-uzavreni-smlouvy-z-duvodu-lepsi-nabidky-a-nahrada-skody-112239.html

Další publikace