Spoluúčast poškozeného – snížení náhrady škody

21. 07. 2021 | JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M. | Řešení sporů

Často v praxi dochází k tomu, že poškozený sám svým jednáním ke vzniku své škody přispěje nebo si někdy strany způsobí škodu vzájemně a je třeba určit jejich podíly na náhradě škody způsobené druhé straně. Článek Vojtěcha Lovětínského se zaměřuje na to, jak otázky snížení náhrady škody z důvodu spoluúčasti poškozeného řeší účinná právní úprava a judikatura Nejvyššího soudu.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/spoluucast-poskozeneho-snizeni-nahrady-skody-113254.html

Další publikace

Štítky