Splatnost a splnitelnost dluhu v případě absence dohody stran

31. 03. 2022 | JUDr. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, Ph.D., LL.M. | Smluvní právo Řešení sporů

Ve smlouvách mezi podnikateli je běžné, že jsou splatnost dluhu a právo dlužníka dluh splnit předčasně (splnitelnost) podrobně upraveny. V praxi se však vyskytují i případy, kdy strany tyto záležitosti ve smlouvě výslovně neupraví. Článek Vojtěcha Lovětínského se zabývá tím, jaká pravidla se použijí právě v takových případech absence dohody stran ohledně splatnosti a splnitelnosti dluhu.

Více informací na: https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2022_E1_web.pdf (str. 53)

Další publikace