Smluvní ujednání obsahující právní domněnky a fikce ve světle aktuální judikatury NS

06. 06. 2022 | Mgr. LUKÁŠ ŠMOTLÁK | Smluvní právo

Lukáš Šmotlák se ve svém článku zabývá shrnutím aktuálního rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.03.2022, sp. zn.: 23 Cdo 1001/2021, ve kterém byla posuzována otázka platnosti smluvních ujednání obsahujících slovní spojení, která se v právních normách obvykle spojují s právními domněnkami a fikcemi, a to v návaznosti na právní úpravou účinnou po 01.01.2014.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/smluvni-ujednani-obsahujici-pravni-domnenky-a-fikce-ve-svetle-aktualni-judikatury-ns-114728.html

Další publikace

Štítky