Sjednání insolvenční doložky jako porušení péče řádného hospodáře?

27. 07. 2022 | Mgr. HANA TRUSÍKOVÁ | Smluvní právo

Vystavuje se statutární orgán podpisem smlouvy obsahující insolvenční doložku stanovící, že v případě úpadku společnosti, jako zhotovitele, zaniká právo na úhradu pozastávky a že částka odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli, nebezpečí z porušení zákonné povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře? Nad touto otázkou se svém článku zamýšlí Hana Trusíková.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/sjednani-insolvencni-dolozky-jako-poruseni-pece-radneho-hospodare-114961.html

Další publikace

Štítky