Opakované podanie prihlášky ochrannej známky a konanie v zlej viere

06. 08. 2021 | Mgr. NATÁLIA HARČARÍKOVÁ | Právo IP / IT

Opakovanú registráciu tej istej ochrannej známky EÚ pre rovnaké tovary a služby využívajú mnohí podnikatelia ako súčasť svojej známkovej stratégie. Hoci duplicitná registrácia nie je výslovne zakázaná, má svoje limity. Natália Harčaríková v tomto článku približuje nedávny rozsudok Všeobecného súdu EÚ, ktorým súd zaujal prísnejší postoj k podávaniu takýchto opakovaných prihlášok. Hoci rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, majitelia ochranných známok by mu mali venovať pozornosť z hľadiska zváženia rizika napádania a vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú z dôvodu nedostatku dobrej viery.

Viac informácií na: https://www.epravo.sk/top/clanky/opakovane-podanie-prihlasky-ochrannej-znamky-a-konanie-v-zlej-viere-5150.html

Další publikace

Štítky