Ochranná známka konkurenta ako kľúčové slovo v rámci PPC reklamy

15. 06. 2021 | JUDr. MONIKA SLEZÁKOVÁ | Súťažné právo Právo IP / IT

Problematika užívania ochranných známok konkurentov v rámci inzercie v online prostredí nie je v slovenskom právnom prostredí často skloňovaná. Článok Moniky Slezákovej predstavuje tento jav v kontexte Pay-per-Click reklamy a zameriava sa predovšetkým na relevantnú judikatúru Súdneho dvora.

Více informací na: https://www.epravo.sk/top/clanky/ochranna-znamka-konkurenta-ako-klucove-slovo-v-ramci-ppc-reklamy-5116.html?mail

Další publikace