Novelizace pravidel v oblasti doručování a zřizování datových schránek

21. 01. 2022 | Mgr. LUKÁŠ ŠMOTLÁK | Právo IP / IT

V souvislosti s dlouhodobou snahou státu o větší digitalizaci státní správy a zpřístupnění digitalizace i v rámci soukromoprávních jednání se zákonodárce rozhodl významným způsobem upravit pravidla doručování písemností prostřednictvím datových schránek mezi soukromými osobami, tak jako i podstatným způsobem rozšířit okruh osob, u kterých bude nově docházet k automatickému zřizování datové schránky. O konkrétních změnách a o souvisejících otázkách ve svém článku pojednává Lukáš Šmotlák.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/novelizace-pravidel-v-oblasti-dorucovani-a-zrizovani-datovych-schranek-114052.html

Další publikace

Štítky