Nová právna úprava riešenia hroziaceho úpadku

19. 07. 2022 | JUDr. Mgr. Gabriela Fačkovcová | Korporátne právo Likvidácie / Reštrukturalizácie

Vplyvom únijného práva dňa 17.07.2022 na Slovensku nadobudla účinnosť nová právna úprava, ktorej centrom pozornosti je podnikateľ v hroziacom úpadku – Zákon č. 111/2022 o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na obsah tohto nového právneho predpisu, významného pre korporátne prostredie, sa vo svojom článku pozrela Gabriela Fačkovcová.

Viac informácií na: https://www.epravo.sk/top/clanky/nova-pravna-uprava-riesenia-hroziaceho-upadku-5473.html

Další publikace