Nekalá soutěž porušením norem veřejného práva se soutěžním dopadem

08. 09. 2021 | JUDr. MONIKA SLEZÁKOVÁ | Soutěžní právo Farmaceutické právo

Nekalosoutěžní jednání může mít mnoho podob – jednou z nich je porušení norem veřejného práva se soutěžním dopadem. Monika Slezáková rozebírá tuto nepojmenovanou skutkovou podstatu nekalé soutěže v kontextu judikátu Nejvyššího soudu, který řešil případ, kdy žalovaný sice jednal v souladu s vnitrostátním právem, avšak v rozporu s právem Evropské unie. Skutkový stav byl navíc zkomplikován i opakovaným ujišťováním žalované ze strany českých státních orgánů, že její postup je správný.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/nekala-soutez-porusenim-norem-verejneho-prava-se-souteznim-dopadem-113551.html

Další publikace