Advokátní koncipient

Mgr. Bc. KAREL PELIKÁN

Specializace

občanské právo

závazkové právo

právo IP/IT

vymáhání pohledávek

jazyky

český

anglický

německý

biografie

Karel Pelikán je advokátním koncipientem naší advokátní kanceláře působícím v její brněnské pobočce a je zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

Ve své praxi se zaměřuje především na oblast občanského, závazkového a správního práva, dále se také zajímá o problematiku práva IP/IT, digitální identity a umělé inteligence (AI).

V roce 2023 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií nasbíral zkušenosti v řadě advokátních kanceláří se zaměřením především na občanské, závazkové a správní právo. Kromě studia práv absolvoval v roce 2023 i bakalářský obor politologie na Fakultě sociálních studií fakulty Masarykovy univerzity v Brně.