Nadměrné poučení účastníka řízení ze strany soudu

14. 12. 2021 | JUDr. MONIKA SLEZÁKOVÁ | Řešení sporů

Procesní situace, kdy se účastníku soudního řízení dostalo nedostatečného poučení ze strany soudu, byla judikaturou v minulosti řešena nespočetně krát, přičemž zhojení tohoto stavu je relativně jednoduché. Méně častým případem a – co se jeho řešení týče – mnohem komplikovanějším, je pak poskytnutí poučení příliš širokého. O této problematice pojednává ve svém článku Monika Slezáková.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/nadmerne-pouceni-ucastnika-rizeni-ze-strany-soudu-113925.html?mail

Další publikace

Štítky