Může se smlouvou založený závazek zřídit věcné břemeno promlčet?

04. 11. 2022 | Mgr. HANA TRUSÍKOVÁ | Smluvní právo

Otázka, zda se závazek stavebníka, který se v rámci jím realizované stavby zavázal zajistit zřízení věcných břemen k jím provedeným přeložkám vedení plynu ve prospěch vlastníka plynového zařízení (provozovatele distribuční soustavy), může promlčet, přivedla k hlubším úvahám nad problematikou promlčení smluvně sjednaného závazku a zejména pak nad okamžikem, od kterého případně promlčecí lhůta plyne, Hanu Trusíkovou.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/muze-se-smlouvou-zalozeny-zavazek-zridit-vecne-bremeno-promlcet-115452.html

Další publikace

Štítky