Důsledky vlivu zakladatele na správu majetku vyčleněného do svěřenského fondu

12. 03. 2024 | Mgr. JAN TUREK | Smluvní právo

Přestože se svěřenské fondy se v České republice těší stále vyšší oblibě, vyčlenění majetku do svěřenského fondu s sebou nadále přináší nemalá rizika. Tento článek se zabývá situací, kdy si zakladatel po zřízení svěřenského fondu ponechá nad vyčleněným majetkem rozhodující kontrolu.

Kontrola zakladatele

Míru kontroly zakladatele svěřenského fondu nad vyčleněným majetkem je vždy třeba posuzovat s ohledem na konkrétní svěřenský fond a jeho fungování. Ponechání rozhodující kontroly zakladatele nad majetkem však může signalizovat situace, kdy si zakladatel při zřizování svěřenského fondu vyhradí právo:

  1. kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu svěřenský fond zrušit;
  2. odvolávat správce bez uvedení důvodu či
  3. udělovat správci pokyny.

Důsledky ponechání kontroly

V extrémním případě, kdy zcela chybí vůle zakladatele vyčlenit majetek z jeho vlastnictví, nemusí svěřenský vůbec vzniknout. Jedná se však o zcela ojedinělé situace, kdy má být svěřenský fond založen pouze „na oko“ a zakladatel k majetku nadále vykonává úplná vlastnická práva. Častěji bude důsledkem ponechání kontroly zakladatele nad vyčleněným majetkem nerozběhnutí lhůt k dovolání se relativní neúčinnosti právního jednání, kterým došlo k vyčlenění majetku do svěřenského fondu. To může představovat nemalý problém nejen pro zakladatele, ale i pro obmyšlené svěřenského fondu. Jak se můžete vyhnout negativním důsledkům spojeným s kontrolou zakladatele nad vyčleněným majetkem? To a další informace se můžete dozvědět v článku zveřejněném na: https://www.epravo.cz/top/clanky/dusledky-vlivu-zakladatele-na-spravu-majetku-vycleneneho-do-sverenskeho-fondu-117681.html

Další publikace

Štítky