Cezhraničné dedenie nehnuteľností v členských štátoch Európskej únie

20. 08. 2021 | Mgr. FREDERIK TEKELY | Právo nehnuteľností

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 z 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve významne uľahčilo riešenie dedičských záležitostí, v prípade, ak sa jednotlivé predmety pozostalosti po poručiteľovi nachádzajú v odlišných členských štátoch Európskej Únie. V praxi sa však zároveň postupne ukázali aj jeho nedostatky, a to najmä v oblasti dedenia nehnuteľností. Týmto aspektom, ktoré sčasti maria celkový účel tohto predpisu, sa venuje článok Frederika Tekelyho.

Více info na: https://www.epravo.sk/top/clanky/cezhranicne-dedenie-nehnutelnosti-v-clenskych-statoch-europskej-unie-5172.html

Další publikace