MGR. ROBERT STRÖBINGER

Partner

Kontakt
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky
– český
– německý
– anglický

Specializace
– právo obchodních korporací
– nemovitostní právo a nájmy
– právo duševního vlastnictví
– závazkové právo
– procesní právo
– nekalá soutěž

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval řadu zahraničních stáží. Činný v advokacii od roku 2010, a to v advokátních kancelářích se zaměřením na německy mluvící klientelu. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

PARTNEŘI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner