JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL

Senior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– transakce s přeshraničním prvkem
– fúze a akvizice
– due-diligence projekty
– developerské projekty

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval řadu zahraničních stáží.

Činný v advokacii od roku 2002, a to v zahraničních advokátních kancelářích se zaměřením na německy a anglicky mluvící klientelu. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory, evropských advokátů Slovenské advokátní komory a zahraničních právníků Polské advokátní komory v Krakově (Okręgowa Izba Radców Prawnych).

PARTNEŘI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner