JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ

Partner

Kontakt:
mayerova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– polský

Specializace:
– právo obchodních korporací
– fúze a akvizice, přeshraniční fúze
– bankovní právo
– finanční právo
– due-diligence projekty
– pracovní právo

Je absolventkou magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářského a magisterského studia ve studijním oboru Podnikové hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V advokacii činná od roku 2010, a to v advokátních kancelářích se zaměřením na anglicky a německy mluvící klientelu. Zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory.

PARTNEŘI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner