NÁŠ TÝM

Senior Partner
JUDR. ONDŘEJ DOLEŽALSenior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– transakce s přeshraničním prvkem
– fúze a akvizice
– due-diligence projekty
– developerské projekty

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval řadu zahraničních stáží.

Činný v advokacii od roku 2002, a to v zahraničních advokátních kancelářích se zaměřením na německy a anglicky mluvící klientelu. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory, evropských advokátů Slovenské advokátní komory a zahraničních právníků Polské advokátní komory v Krakově (Okręgowa Izba Radców Prawnych).

dolezal@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGERPartner

Kontakt
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky
– český
– německý
– anglický

Specializace
– právo obchodních korporací
– nemovitostní právo a nájmy
– právo duševního vlastnictví
– závazkové právo
– procesní právo
– nekalá soutěž

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval řadu zahraničních stáží. Činný v advokacii od roku 2010, a to v advokátních kancelářích se zaměřením na německy mluvící klientelu. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

stroebinger@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁPartner

Kontakt:
mayerova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– polský

Specializace:
– právo obchodních korporací
– fúze a akvizice, přeshraniční fúze
– bankovní právo
– finanční právo
– due-diligence projekty
– pracovní právo

Je absolventkou magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bakalářského a magisterského studia ve studijním oboru Podnikové hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V advokacii činná od roku 2010, a to v advokátních kancelářích se zaměřením na anglicky a německy mluvící klientelu. Zapsána jako advokátka v seznamu advokátů České advokátní komory.

mayerova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
JUDR. ING. MICHAL KUNAAssociated Partner

Kontakt:
kuna@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– český
– slovenský
– anglický
– německý

Specializace:
– závazkové právo
– právo informačních technologií
– internetové právo, reklamní právo, právo SEO
– právo nekalé soutěže
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení
– právo obchodních korporací
– stavební právo

Je absolventem magisterského studia ve studijním oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž bakalářského a magisterského studia ve studijním oboru Podniková ekonomika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží především v anglicky mluvících zemích. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

kuna@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
MGR. MARTIN WINTERAssociated Partner

Kontakt:
winter@dolezalpartners.com
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– francouzský

Specializace:
– právo obchodních korporací
– fúze a akvizice
– obchodní právo
– due-diligence projekty
– nemovitostní právo

V roce 2014 získal titul magistra práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží zaměřených především na právo Evropské unie. V advokacii působí od roku 2014, a to zejména v kancelářích se zahraniční klientelou. Zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.

winter@dolezalpartners.com
+420 222 544 201
Advokát
MGR. PETR VRBKAAdvokát

Kontakt:
vrbka@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Specializace:
– právo obchodních korporací
– obchodní právo
– pracovní právo
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení
– správní právo, stavební právo

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V rámci svého studia absolvoval řadu zahraničních stáží a studijních pobytů především v anglicky mluvících zemích. Držitel jazykového certifikátu CAE udělovaného University of Cambridge.

vrbka@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Of counsel
JUDR. JAN BAJEROf counsel

Kontakt:
bajer@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +420 222 544 201

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– španělský

Specializace:
– obchodní právo, právo obchodních korporací
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení
– závazkové právo
– transportní právo a logistika
– správní právo, stavební právo
– pojišťovací právo

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia se zúčastnil několika zahraničních stáží v anglicky mluvících zemích. V advokacii je činný od počátku roku 2012, přičemž jako advokát je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

bajer@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokát
JUDR. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, LL.M.Advokát

Kontakt:
lovetinsky@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– německý
– anglický

Specializace:
– právo obchodních korporací
– smluvní právo, právo nemovitostí
– náhrada škody, nekalá soutěž
– sporná agenda

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr., JUDr.) a Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). V rámci magisterského programu rok studoval na Freie Universität Berlin. Má praxi z předních advokátních kanceláří v Praze a rok praxe z advokátní kanceláře v Berlíně. Díky tomu pravidelně poskytuje právní služby i německy hovořícím klientům a je schopen zprostředkovat právní poradenství českým klientům na německém trhu. Zároveň působí jako externí doktorand na Katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se věnuje zejména právu náhrady škody.

Advokátní koncipient
MGR. DANIEL STUBLEYAdvokátní koncipient

Kontakt:
stubley@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Specializace:
– občanské právo
– právo obchodních korporací
– ochrana osobních údajů
– závazkové právo
– pracovní právo
– sporná agenda

V roce 2017 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií dlouhodobě působil v advokátních kanceláří věnujících se především soukromému právu. Zapsán jako advokátní koncipient v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

stubley@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipientka
JUDR. MONIKA SLEZÁKOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
slezakova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– slovenský
– český
– anglický
– francouzský

Specializace:
– závazkové právo
– pracovní právo
– právo nekalé soutěže
– projekty s přeshraničním prvkem
– sporná agenda

V roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala řadu zahraničních stáží. Během studií dlouhodobě působila v mezinárodních advokátních kancelářích věnujících se především přeshraničním projektům. Držitelka certifikátu CPE udělovaného University of Cambridge a certifikátu DELF B2 z francouzského jazyka. Zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

slezakova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátní koncipientka
MGR. ANDREA ROBEŠOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
robesova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– anglický

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– občanské právo
– insolvenční právo, restrukturalizace
– správní právo
– stavební právo

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Po skončení studia pracovala na pozici podnikového právníka ve společnosti působící v oblasti stavebnictví a finančních služeb. Zapsána jako advokátní koncipientka do seznamu vedeného Slovenskou advokátní komorou.

robesova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátní koncipientka
MGR. NATÁLIA HARČARÍKOVÁAdvokátní koncipientka

Kontakt:
harcarikova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– německý
– anglický

Specializace:
– obchodní právo
– právo obchodních korporací
– ochrana spotřebitele
– transportní právo
– závazkové právo
– procesní právo, sporná agenda, rozhodčí řízení

V roce 2014 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Dlouhodobě se zabývá problematikou ochrany spotřebitele v kontextu slovenské, jakož i evropské právní úpravy. Zapsaná jako advokátní koncipientka do seznamu vedeného Slovenskou advokátní komorou.

harcarikova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátní koncipient
MGR. FREDERIK TEKELYAdvokátní koncipient

Kontakt:
tekely@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– český
– slovenský
– anglický
– německý

Specializace:
– Občanské právo
– Právo obchodních korporací
– Obchodní právo
– Insolvenční právo
– Právo IT
– Právo cenných papírů, investiční právo

V roce 2018 absolvoval Právnickou Fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval řadu mezinárodních stáží. Během studií dlouhodobě působil v advokátní kanceláři věnující se především korporátnímu právu a přeshraničním projektům. Držitel certifikátu o absolvování státní jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni C1. Zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

tekely@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátní koncipient
MGR. SAMUEL JAKABAdvokátní koncipient

Kontakt:
jakab@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Jazyky:
– slovenský
– anglický

Specializace:
– Právo Evropské unie
– Občanské právo
– Obchodní právo
– Právo obchodních společností
– Procesní právo

Je absolventem magisterského studijního programu Evropské právo v oboru Právo na Právnické fakultě Paneuropské vysoké školy v Bratislavě. Během studia absolvoval několik zahraničních studijních pobytů, které byly zaměřeny především na právo Evropské unie a mezinárodní právo. V roce 2017 se rovněž zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže Philip. C. Jessup International Law Moot Court Competition. Je zapsaný v seznamu advokátních koncipientů vedený Slovenskou advokátní komorou.

jakab@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Advokátní koncipient
MGR. PETR VLADYKAAdvokátní koncipient

Kontakt:
vladyka@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

Specializace:

V roce 2019 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Téměř po celou dobu studia působil v advokátní kanceláři zabývající se převážně občanským a obchodním právem. Je zapsán jako advokátní koncipient v seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Office Manager
MGR. MIRIAM KRATOCHVILOVÁOffice Manager

Kontakt:
kratochvilova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– německý
– anglický

V roce 2015 absolvovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Následně absolvovala víceletou stáž ve Spolkové republice Německo. Má na starosti veškerou administrativní agendu kanceláře, koordinaci vyúčtování a administrativní kontakt s klienty a jejich zaměstnanci.

kratochvilova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Office Asistentka
BC. VIKTORIA BRANDISOffice Asistentka

Kontakt:
brandis@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– ruský

Na Mendelově univerzitě v Brně absolvovala bakalářský studijní program Socioekonomický a enviromentální rozvoj regionu s ekonomickou specializací.

Překladatelka
ING. EVA DOLEŽALOVÁ, MBAPřekladatelka

Kontakt:
dolezalova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– německý
– španělský

Eva Doležalová vystudovala ekonomii a angličtinu na East Tennessee State University a na University of Tennessee. Překladům, tlumočení a lektorské činnosti se věnuje od roku 1995. Pracovala jako odborný pracovník na East Tennessee State University a jako překladatelka v nadnárodních auditorských společnostech, mezinárodních advokátních kancelářích, a to v Evropě i v USA. Dlouhodobě se v překladatelské činnosti specializuje na právní a ekonomické texty.

dolezalova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Advokátka
MGR MAGDALENA GÓRSKAAdvokátka

Kontakt:
gorska@dolezalpartners.com
Tel.: +48 500 174 062

Jazyky:
– polský
– francouzský
– anglický

Specializace:
– právo obchodních korporací
– obchodní právo
– pracovní právo
– závazkové právo

V roce 2010 řádně ukončila magisterské studium na Právnické a správní fakultě Jagellonské univerzity v Krakově (Polsko) a získala magisterský titul francouzského magistra soukromého práva Master en droit privé. V témže roce se také umístila na prvním místě v celostátní soutěži Eye on tax, pořádané společností Ernst & Young. V roce 2018 ukončila postgraduální studium v oboru „Veřejné zakázky“. V roce 2014 složila advokátní zkoušku s nejlepším výsledkem v daném ročníku. Kromě výkonu advokacie působí jako asistentka na Právnické fakultě Vysoké školy ekonomie, práva a lékařských věd prof. Edwarda Lipińského v Kielcích a zabývá se školící činností v rámci Polské asociace účetních. Je zapsána na seznam advokátů (pol. radca prawny).

Překladatelka
MGR. DANIELA ČECHOVÁPřekladatelka

Kontakt:
cechova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– německý
– anglický

V roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia se účastnila výměnného studijního pobytu na fakultě translatologie v Lipsku. Od roku 2009 působí rovněž jako soudní překladatelka. Od roku 2005 se dlouhodobě specializuje na překlady a tlumočení právních textů s důrazem na dodržování jazykových nuancí v jednotlivých německy mluvících zemích. Organizuje odborné semináře v dané oblasti a poskytuje rovněž odbornou lektorskou činnost.

cechova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Daňový poradce, účetní
BC. PETRA TESAŘÍKOVÁDaňový poradce, účetní

Kontakt:
petra.tesarikova@pttax.cz
Tel.: +420 543 217 520

Specializace:
– vedení účetnictví
– zpracování mezd
– daňové poradenství

V oblasti účetnictví a daní pracuje od roku 1994. V roce 2011 dokončila bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě. Na podzim 2011 složila zkoušky daňového poradce. Působila jako hlavní účetní v nadnárodní společnosti, jako účetní metodik a daňový poradce v účetní kanceláři. Od roku 2013 pracuje jako OSVČ.

petra.tesarikova@pttax.cz
+420 543 217 520
Právní expert
MGR. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D.Právní expert

Kontakt:
kadlubiec@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– polský
– český
– anglický

Specializace:
– pracovní právo
– právo sociálního zabezpečení
– obchodní právo
– závazkové právo
– náhrada škody a nemajetkové újmy

Je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde následně v roce 2019 úspěšně dokončil prezenční doktorský studijní program Teoretické právní vědy v oboru Pracovní právo, obhájil disertační práci na téma „Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků“ a získal titul doctor philosophiae, zkr. Ph.D. Aktuálně působí jako odborný asistent a pedagog na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je absolventem základní školy a gymnázia s polským jazykem vyučovacím, hovoří plynule polsky a dlouhodobě se věnuje polské právní úpravě pracovních, obchodních a korporátních vztahů. V rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží v Polské republice. Je autorem odborných článků a monografií. Zabývá se komerční přednáškovou činností a soustavnou tvorbou praktických příruček v oblasti pracovního práva a personalistiky.

kadlubiec@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Právní asistent Brno
MICHAL HAŠANPrávní asistent Brno

Kontakt:
hasan@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický

hasan@dolezalpartners.com
+420 543 217 520