JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL

Senior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Jazyky:
– český
– anglický
– nemecký

Špecializácia:
– obchodné právo
– právo obchodných korporácií
– transakcie obsahujúce cezhraničný prvok
– fúzie a akvizície
– due-diligence projekty
– developerské projekty

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Absolvoval viacero zahraničných stáží.

Činný v advokácii od roku 2002, a to v zahraničných advokátskych kanceláriách, so zameraním na nemecky a anglicky hovoriacu klientelu. Zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory, európskych advokátov Slovenskej advokátskej komory a zahraničných právnikov Poľskej advokátskej komory v Krakove (Okręgowa Izba Radców Prawnych).

PARTNERI

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner