Právny asistent

TOMÁŠ POPOVSKÝ

jazyky

český

anglický

biografia

Tomáš Popovský je študentom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne od roku 2021. V našej kancelárii pôsobí ako právny asistent od februára 2024. V rámci svojej predchádzajúcej študentskej praxe sa venoval insolvenčnému a exekučnému právu.

V rámci svojej prípravy na budúcu právnu prax vypracováva rešerše z rôznych oblastí práva alebo pripravuje právne podania.

V budúcnosti by sa rád venoval právu duševného vlastníctva, obchodnému právu a právu umelej inteligencie.