Právna asistentka

PETRA REDKOVÁ

jazyky

český

anglický

biografia

Petra Redková pôsobí od februára 2024 na pozícií právnej asistentky v našej advokátskej kancelárii. Na Právnickú fakultu Masarykovej univerzity nastúpila ako študentka v roku 2021.

V rámci svojej praxe sa venuje rešeršiam právnych problémov v rôznych odvetviach a pomáha pri príprave právnych podaní.

V budúcnosti by sa chcela zamerať na zmluvné a obchodné právo, ako aj na právo duševného vlastníctva.