Právnik

Mgr. JOLANTA NIEDOBA

Špecializácia

obchodné právo

právo obchodných korporácií

pracovné právo

občianske právo

jazyky

český

poľský

anglický

nemecký

slovenský

biografia

Jolanta Niedoba je právničkou pôsobiacou v pražskej pobočke našej advokátskej kancelárie.

V roku 2021 absolvovala Právnickú fakultu Jagellonskej univerzity v Krakove. Hovorí plynule po poľsky a zameriava sa aj na poľské právo. V priebehu svojho štúdia absolvovala ročný kurz slovenského práva a následne v rámci svojej praxe absolvovala stáž v medzinárodnej advokátskej kancelárii na Slovensku. Okrem iného je držiteľkou niekoľkých certifikátov z anglického jazyka.

V rámci kancelárie sa špecializuje na poradenstvo klientom v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva na území Česka, Poľska a Slovenska.