Advokát

Mgr. HANA TRUSÍKOVÁ

Špecializácia

záväzkové právo

korporátne právo

obchodné právo

občianske právo

jazyky

český

nemecký

anglický

biografia

Hana Trusíková pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát v brnenskej pobočke našej advokátskej kancelárie od roku 2022.

Vo svojej praxi sa zameriava najmä na občianskoprávnu a obchodnoprávnu agendu s dôrazom na zmluvnú agendu, prípravu analýz a právnych dokumentov.

Hana Trusíková absolvovala magisterský študijný program Právo a právna veda v obore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Je zapísaná v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou a ako samostatný advokát je činná od roku 2013.