Advokátsky koncipient

Mgr. DAVID BENČAT

Špecializácia

obchodné právo

fúzie a akvizície

súťažné právo

finančné právo

jazyky

slovenský

anglický

nemecký

biografia

David Benčat je advokátskym koncipientom našej advokátskej kancelárie pôsobiacim v jej bratislavskej pobočke.

V rámci svojej praxi sa venuje najmä obchodnému, súťažnému či finančnému právu, ale aj oblasti M&A.

David Benčat absolvoval v roku 2022 Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Je zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.