Advokátka

Mgr. ALEXANDRA MAGYAROVÁ

Špecializácia

občianske právo

obchodné právo

právo obchodných spoločností

pracovné právo

sporová agenda

jazyky

slovenský

anglický

biografia

Alexandra Magyarová pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát v bratislavskej pobočke našej advokátskej kancelárie od roku 2022.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na oblasť občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a realitného práva, vrátane sporovej agendy.

Alexandra Magyarová absolvovala magisterský študijný program v odbore Právo na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a ako samostatný advokát je činná od roku 2022.