office asistentka

MAGDALÉNA ŠPAČKOVÁ

jazyky

český

anglický

biografia

Je súčasťou office tímu a stará sa o zaistenie plynulého chodu kancelárie. Medzi hlavné zodpovednosti patrí koordinácia fakturácie, vybavovanie korešpondencie a administratívna starostlivosť rôzneho charakteru.