Daňový poradca

Bc. PETRA TESAŘÍKOVÁ

Špecializácia

daňové poradenstvo

finančné účtovníctvo

mzdové účtovníctvo

jazyky

český

anglický

biografia

Petra Tesaříková je naším spolupracujúcim daňovým poradcom. Od roku 2013 poskytuje účtovné a daňové poradenstvo, spracovávanie účtovníctva i miezd rôznorodým klientom – obchodné, výrobné spoločnosti, fyzické osoby poskytujúce služby.

Petra Tesříková absolvovala študijný bakalársky program Účtovníctvo a finančné riadenie podniku Súkromnej vysokej školy ekonomickej v Znojme. V roku 2011 zložila profesijné skúšky daňového poradcu.