Právna asistentka

Bc. ALESIA VARGOVÁ

jazyky

slovenský

český

anglický

biografia

Alesia Vargová je študentkou 4. ročníka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a je absolventkou Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií.

V kancelárií sa najčastejšie venuje príprave právnych podaní, revízii zmlúv a právnym analýzam.

V súčasnosti ju najviac napĺňa oblasť pracovného práva, pričom v budúcnosti by sa rada venovala aj trestnému právu. Počas svojej doterajšej praxe nadobudla znalosti aj z oblasti migračného práva, ktorému sa venuje už 2 roky.