Právny asistent

ADAM JANEČEK

jazyky

český

anglický

španielsky

biografia

Adam Janeček je právnym asistentom v našej advokátskej kancelárii. Je študentom 5. ročníka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity. Pred nástupom do našej kancelárie pracoval v advokátskych kanceláriách s generálnou praxou.

Zameriava sa najmä na občianske, obchodné právo a právo nehnuteľností a zaujíma sa aj o finančné právo a elektromobilitu. Týmto oblastiam by sa chcel venovať aj vo svojej právnej praxi po ukončení štúdia.