MGR. ROBERT STRÖBINGER

Partner

Kontakt:
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– niemiecki
– angielski

Obszar działania:
– prawo korporacyjne
– prawo nieruchomości i najmu
– prawo własności intelektualnej
– prawo zobowiązań
– prawo procesowe
– nieuczciwa konkurencja

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Odbył liczne staże i praktyki zagraniczne. Wykonuje zawód od 2010 roku, pracując w kancelariach prawnych obsługujących klientów niemieckojęzycznych. Jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

NASZ ZESPÓŁ

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner