JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL

Senior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski
– niemiecki

Obszar działania:
– prawo handlowe
– prawo korporacyjne
– transakcje z elementem transgranicznym
– fuzje i przejęcia
– projekty należytej staranności
– projekty rozwojowe

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Odbył wiele zagranicznych staży. Zawód prawnika wykonuje od 2002 roku w kilku zagranicznych kancelariach prawnych, koncentrując się w pierwszej kolejności na klientach anglo- i niemieckojęzycznych. Jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora), listę europejskich prawników prowadzoną przez Słowacką Izbę Adwokacką (słow. Slovenská advokátska komora) oraz na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

NASZ ZESPÓŁ

JUDR. ONDŘEJ DOLEŽAL
Senior Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGER
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁ
Partner