NASZ ZESPÓŁ

Senior Partner
JUDR. ONDŘEJ DOLEŽALSenior Partner

Kontakt:
dolezal@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski
– niemiecki

Obszar działania:
– prawo handlowe
– prawo korporacyjne
– transakcje z elementem transgranicznym
– fuzje i przejęcia
– projekty należytej staranności
– projekty rozwojowe

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Odbył wiele zagranicznych staży. Zawód prawnika wykonuje od 2002 roku w kilku zagranicznych kancelariach prawnych, koncentrując się w pierwszej kolejności na klientach anglo- i niemieckojęzycznych. Jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora), listę europejskich prawników prowadzoną przez Słowacką Izbę Adwokacką (słow. Slovenská advokátska komora) oraz na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

dolezal@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
MGR. ROBERT STRÖBINGERPartner

Kontakt:
stroebinger@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– niemiecki
– angielski

Obszar działania:
– prawo korporacyjne
– prawo nieruchomości i najmu
– prawo własności intelektualnej
– prawo zobowiązań
– prawo procesowe
– nieuczciwa konkurencja

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Odbył liczne staże i praktyki zagraniczne. Wykonuje zawód od 2010 roku, pracując w kancelariach prawnych obsługujących klientów niemieckojęzycznych. Jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

stroebinger@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Partner
JUDR. ING. EVA MAYEROVÁPartner

Kontakt:
mayerova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski
– niemiecki
– polski

Obszar działania:
– prawo korporacyjne
– przejęcia i fuzje, fuzje transgraniczne
– prawo bankowe
– prawo finansowe
– projekty należytej staranności
– prawo pracy

Posiada tytuł magistra uzyskany na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz tytuł licencjacki i magisterski uzyskany na Wydziale Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Masaryka. Wykonuje zawód od 2010 w kancelariach prawniczych obsługujących klientów anglo- i niemieckojęzycznych. Jest wpisana na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

mayerova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
JUDR. ING. MICHAL KUNAAssociated Partner

Kontakt:
kuna@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +421 245 529 779

Języki:
– polski
– słowacki
– angielski
– niemiecki

Obszar działania:
– prawo zobowiązań
– prawo technologii informacyjnych
– prawo internetu, prawo reklamy, prawo SEO
– prawo nieuczciwej konkurencji
– prawo procesowe, spory sądowe, postępowanie arbitrażowe
– prawo spółek handlowych
– prawo budowlane

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Ma również tytuł magistra zarządzania przedsiębiorstwem (business management) Wydziału Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W ramach studiów odbył kilka staży zagranicznych, głównie w krajach anglojęzycznych. Jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

kuna@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Associated Partner
MGR. MARTIN WINTERAssociated Partner

Kontakt:
winter@dolezalpartners.com
Tel.: +420 222 544 201

Języki:
– czeski
– angielski
– francuski

Obszar działania:
– prawo korporacyjne
– przejęcia i fuzje
– prawo handlowe
– projekty należytej staranności
– prawo nieruchomości

W 2014 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W ramach studiów odbył kilka staży zagranicznych, koncentrując się przede wszystkim na prawo Unii Europejskiej. Czynny w adwokacji od 2014 roku, zwłaszcza w kancelariach prawnych obsługujących klientów zagranicznych. Jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

winter@dolezalpartners.com
+420 222 544 201
Adwokat
MGR. PETR VRBKAAdwokat

Kontakt:
vrbka@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski

Obszar działania:
– prawo w biznesie
– prawo korporacyjne
– prawo pracy
– prawo proceduralne, sprawy sądowe, arbitraż
– prawo administracyjne, prawo budowlane

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Odbył liczne praktyki i staże za granicą, głównie w krajach anglojęzycznych. Uzyskał certyfikat językowy CAE przyznawany przez University of Cambridge.

vrbka@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Of counsel
JUDR. JAN BAJEROf counsel

Kontakt:
bajer@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520
Tel.: +420 222 544 201

Języki:
– czeski
– angielski
– niemiecki
– hiszpański

Obszar działania:
– prawo w biznesie, prawo korporacyjne
– prawo proceduralne, sprawy sądowe, arbitraż
– prawo zobowiązań
– prawo transportowe i logistyczne
– prawo administracyjne i prawo budowlane
– prawo ubezpieczeniowe

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W ramach studiów odbył kilka staży zagranicznych, głównie w krajach anglojęzycznych. Wykonuje zawód od początku 2012 roku i jest wpisany na listę adwokatów (czes. advokát) przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

bajer@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Adwokat
JUDR. VOJTĚCH LOVĚTÍNSKÝ, LL.M.Adwokat

Kontakt:
lovetinsky@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– niemiecki
– angielski

Obszar działania:
– prawo korporacyjne
– prawo zobowiązań
– prawo nieruchomości
– wyrównanie szkody majątkowej i niemajątkowej
– nieuczciwa konkurencja
– spory sądowe

Jest absolwentem studiów magisterskich oraz podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (Mgr., JUDr.) oraz uzupełniających studiów prawniczych na Humboldt-Universität zu Berlin (LL.M.). W ramach studiów magisterskich odbył roczny staż na Freie Universität Berlin. Zdobywał doświadczenie w czołowych kancelariach prawnych w Pradze, jak również w kancelarii prawnej w Berlinie. Dzięki temu regularnie świadczy usługi prawne również klientom niemieckojęzycznym. Jest wpisany na listę adwokatów przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora). Jednocześnie odbywa zaocznie studia doktoranckie na Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, koncentrując się głównie na zagadnienia wyrównania szkody majątkowej i niemajątkowej.

lovetinsky@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Aplikant adwokacki
MGR. NATÁLIA HARČARÍKOVÁAplikant adwokacki

Kontakt:
harcarikova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Języki:
– słowacki
– niemiecki
– angielski

Obszar działania:
– prawo w biznesie
– prawo korporacyjne
– prawo ochorony konsumenta
– prawo transportowe i logistyczne
– prawo zobowiązań
– prawo proceduralne, sprawy sądowe, arbitraż

W roku 2014 ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. W szerszej perspektywie czasowej zajmuje się sprawami związanymi z ochroną konsumentów w kontekście słowackiego i unijnego prawodawstwa. Jest wpisana na listę aplikantów adwokackich przez Słowacką Izbę Adwokacką (słow. Slovenská advokátska komora).

harcarikova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Aplikant adwokacki
MGR. DANIEL STUBLEYAplikant adwokacki

Kontakt:
stubley@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski

Obszar działania:
– prawo cywilne
– prawo korporacyjne
– ochrona danych osobowych
– prawo zobowiązań
– prawo pracy
– spory sądowe

W roku 2017 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W trakcie studiów przez długi okres czasu pracował w kancelarii prawniczej ukierunkowanej zwłaszcza na dziedziny prawa prywatnego. Jest wpisany na listę aplikantów adwokackich przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

stubley@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Aplikant adwokacki
JUDR. MONIKA SLEZÁKOVÁAplikant adwokacki

Kontakt:
slezakova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– słowacki
– czeski
– angielski
– francuski

Obszar działania:
– prawo zobowiązań
– prawo pracy
– prawo nieuczciwej konkurencji
– projekty z pierwiastkiem transgranicznym
– spory sądowe

W roku 2018 zakończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Odbyła liczne staże za granicą. W trakcie studiów przez długi okres czasu pracowała w kancelariach prawnych zajmujących się przeważnie projektami transgranicznymi. Uzyskała certyfikat CPE, wydawany przez Unversity of Cambridge, oraz certyfikat DELF B2 z języka francuskiego. Wpisana na listę aplikantów adwokackich przez Czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

slezakova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Aplikant adwokacki
MGR. ANDREA ROBEŠOVÁAplikant adwokacki

Kontakt:
robesova@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Języki:
– słowacki
– angielski

Obszar działania:
– prawo w biznesie
– prawo korporacyjne
– prawo cywilne
– prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne
– prawo administracyjne
– prawo budowlane

Ukończyła studia na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. Po ukończeniu studiów pracowała jako prawnik korporacyjny w spółce działajacej na obszarze rozwoju handlowego i usług finansowych. Jest wpisana na listę aplikantów adwokackich przez Słowacką Izbę Adwokacką (słow. Slovenská advokátska komora).

robesova@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Aplikant adwokacki
MGR. FREDERIK TEKELYAplikant adwokacki

Kontakt:
tekely@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Języki:
– czeski
– słowacki
– angielski
– niemiecki

Obszar działania:
– prawo cywilne
– prawo korporacyjne
– prawo handlowe
– prawo upadłościowe
– prawo informatyczne
– prawo papierów wartościowych, prawo inwestycyjne

W roku 2018 zakończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Odbył liczne staże za granicą. W trakcie studiów przez długi okres czasu pracował w kancelarii prawnej zajmującej się przeważnie prawem korporacyjnym i projektami transgranicznymi. Jest absolwentem państwowego egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1. Wpisany na listę aplikantów adwokackich przez czeską Izbę Adwokacką (czes. Česká advokátní komora).

tekely@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Aplikant adwokacki
MGR. SAMUEL JAKABAplikant adwokacki

Kontakt:
jakab@dolezalpartners.com
Tel.: +421 245 529 779

Języki:
– słowacki
– angielski

Obszar działania
– Prawo Unii Europejskiej
– Prawo cywilne
– Prawo handlowe
– Prawo spółek handlowych
– Prawo procesowe

Ukończył studia prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paneuropejskiego w Bratysławie. Podczas studiów odbył szereg staży za granicą, koncentrując się zwłaszcza na zagadnienia z dziedzin prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. W 2017 roku wziął udział w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Jest wpisany na listę aplikantów adwokackich przez Słowacką Izbę Adwokacką (słow. Slovenská advokátska komora).

jakab@dolezalpartners.com
+421 245 529 779
Aplikant adwokacki
MGR. PAVEL SVOBODAAplikant adwokacki

Kontakt:
svoboda@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski

Obszar działania:

svoboda@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Aplikant adwokacki
MGR. PATRIK SIKORAAplikant adwokacki

Kontakt:
sikora@dolezalpartners.com
Tel.: +48 798 355 445

Języki:
– czeski
– polski
– angielski

Obszar działania:

sikora@dolezalpartners.com
+48 798 355 445
Aplikant adwokacki
MGR. MICHAL HAŠANAplikant adwokacki

Kontakt:
hasan@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski

hasan@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Office Manager
MGR. MIRIAM KRATOCHVILOVÁOffice Manager

Kontakt:
kratochvilova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– niemiecki
– angielski

W 2015 roku ukończyła Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Następnie odbywała wieloletnią staż w Niemczech. Zajmuje się wszelkimi zadaniami administracyjnym oraz procesami w kancelariach, koordynuje rozliczenia i wszylkie kontakty w sprawach administracyjnych z klientami i ich pracownikami.

kratochvilova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Tłumacz
ING. EVA DOLEŽALOVÁ, MBATłumacz

Kontakt:
dolezalova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– angielski
– niemiecki
– hiszpański

Eva Doležalová ukończyła studia z zakresu ekonomii oraz anglistyki na East Tennessee State University oraz University of Tennessee. Od 1995 roku pracuje jako tłumacz, tłumacz ustny i lektor językowy. Pracowała na stanowisku asystenta na East Tennessee State University i University of Tennessee oraz jako tłumacz w międzynarodowych firmach audytorskich, kancelariach prawnych w Europie i USA. Specjalizuje się w tekstach prawnych i ekonomicznych.

dolezalova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Radca prawny
MGR MAGDALENA GÓRSKARadca prawny

Kontakt:
gorska@dolezalpartners.com
Tel.: +48 798 355 445

Języki:
– polski
– francuski
– angielski

Obszar działania:
– prawo spółek handlowych
– prawo handlowe
– prawo pracy
– prawo zobowiązań

W roku 2010 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uzyskała tytuł francuskiego magistra prawa prywatnego Master en droit privé. W tym samym roku zdobyła również I miejsce w ogólnopolskim konkursie podatkowym Eye on tax, organizowanym przez firmę Ernst & Young. W 2018 r. ukończyła podyplomowe studia na kierunku „Zamówienia publiczne”. W 2014 r. złożyła egzamin radcowski uzyskując najlepszy wynik na roku. Poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego jest asystentem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz prowadzi szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Wpisana na listę radców prawnych.

gorska@dolezalpartners.com
+48 798 355 445
Tłumacz
MGR. DANIELA ČECHOVÁTłumacz

Kontakt:
cechova@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– czeski
– niemiecki
– angielski

W 2005 roku ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W toku studiów wzieła udział w programie wymiany studenckiej na Wydziale tłumaczeń w Lipsku. Od 2009 roku jest również aktywna jako tłumacz biegły sądowy. Od 2005 roku specjalizuje się w tłumaczeniach dokumentów prawnych, z naciskiem na zachowanie różnic językowych poszczególnych krajów niemieckojęzycznych. Organizuje seminaria zawodowe w tej dziedzinie i pracuje jako profesjonalny lektor.

cechova@dolezalpartners.com
+420 543 217 520
Doradca podatkowy, Księgowa
BC. PETRA TESAŘÍKOVÁDoradca podatkowy, Księgowa

Kontakt:
petra.tesarikova@pttax.cz
Tel.: +420 543 217 520

Specjalizacja:
– księgowość
– usługi płacowe
– doradztwo podatkowe

Doradztwem podatkowym i rachunkowością zajmuje się od roku 1994. W roku 2011 ukończyła studia licencjackie w Prywatnym Kolegium Nauk Ekonomicznych w Znojmie. Jesienią 2011 roku z powodzeniem zdała egzamin i została licencjonowanym doradcą podatkowym. Pracowała jako główny księgowy w międzynarodowej firmie i jako specjalista metod rachunkowości w firmie księgowej. Od 2013 roku pracuje jako samodzielna księgowa i doradca podatkowy.

petra.tesarikova@pttax.cz
+420 543 217 520
Legal expert
MGR. VOJTĚCH KADLUBIEC Ph.D.Legal expert

Kontakt:
kadlubiec@dolezalpartners.com
Tel.: +420 543 217 520

Języki:
– polski
– czeski
– angielski

Obszar działania:
– prawo pracy
– prawo zabezpieczenia społecznego
– prawo handlowe
– prawo zobowiązań
– wyrównanie szkody majątkowej i niemajątkowej

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), gdzie w roku 2019 z sukcesem zakończył również stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie prawa pracy, obronił dysertację na temat „Niezdolność zdrowotna pracownika do świadczenia pracy oraz charakter prawny zaświadczeń lekarskich” i zdobył stopień naukowy doctor philosophiae, skr. Ph.D. Obecnie działa jako adiunkt i wykładowca na Katedrze Prawa pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Jest absolwentem szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej, rozmawia płynnie po polsku i od dłuższego czasu interesuje się polską regulacją prawną stosunków pracowniczych, handlowych oraz korporacyjnych. W ramach studiów odbył kilka staży zagranicznych w Polsce. Jest autorem artykułów oraz monografii specjalistycznych. Prowadzi wykłady komercyjne i pisze praktyczne poradniki z tematyką prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

kadlubiec@dolezalpartners.com
+420 543 217 520