ASYSTENTKĄ PRAWNĄ

PETRA REDKOVÁ

języki

czeski

angielski

biografia

Petra Redková jest asystentką prawną naszej kancelarii prawnej od lutego 2024 roku. Studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie jest od 2021 roku.

W ramach swojej praktyki studenckiej przygotowuje analizy prawne dotyczące kwestii prawnych w różnych dziedzinach, a także pomaga w przygotowywaniu wniosków prawnych.

W przyszłości chciałaby się skupić na prawie zobowiązań, prawie handlowym, a także prawie własności intelektualnej.