Aplikant adwokacki

Mgr. BOGDAN JÓZEF HAJDUK

Obszary specjalizacji

prawo spółek handlowych

przejęcia i fuzje, fuzje transgraniczne

prawo cywilne

prawo zobowiązań

prawo finansowe

prawo rynku kapitałowego

języki

czeski

angielski

polski

biografia

Bogdan Józef Hajduk jest aplikantem adwokackim naszej kancelarii prawnej w Brnie. Jest wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.

W naszej kancelarii koncentruje się przede wszystkim na prawie korporacyjnym, M&A, fuzjami i przejęciami transgranicznymi, prawie zobowiązań oraz windykacją należności. W ramach swej praktyki skupia się także na polskiej agendzie naszej kancelarii.

W 2024 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Podczas studiów pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej, gdzie zdobył doświadczenia w zakresie rynków kapitałowych, zagranicznej działalności gospodarczej, prawa stowarzyszeń, prawa rodzinnego i windykacji należności.